Mechanika Maszyn Władysław Kluska
05-230 Kobyłka | ul. Dworkowa 28 B | 22 781 87 23

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) Informujemy, że administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Mechanika Maszyn Władysław Kluska z siedzibą w Kobyłce (05-230), ul. Dworkowa 28B Możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@mechanikamaszyn.com.pl , a także pisemnie na adres wskazany powyżej. Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez administratora danych:

• Imię (imiona) i nazwisko

• Stanowisko służbowe

• Nazwę, NIP i adres reprezentowanej firmy / podmiotu

• Adres do kontaktu

• Adres e-mail

• Numer telefonu.

Administrator danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa zleceń oraz przesyłania zamówionych przez Państwa ofert i informacji na temat usług realizowanych przez administratora danych. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w trakcie rozmów handlowych nt. świadczonych przez nas usług.